www.sznurek-rolniczy.pl
    sznurek rolniczy | folie do owijania bal | agrowłókniny | sianokiszonka


      Folia do sianokiszonki

Owijanie bali na sianokiszonkę
      Dobór odpowiedniej folii do prawidłowego przygotowania sianokiszonki jest najważniejszym elementem procesu. Podobnie jak sznurek rolniczy TEX 2000, który najbardziej nadaje się do zawijania bal na sianokiszonkę. Generalnie białe folie wybieramy wtedy, gdy zbiór roślin na kiszonkę lub sianokiszonkę przeprowadzamy w okresie późnej wiosny, lata i wczesnej jesieni, gdy temperatury powietrza są jeszcze wysokie. Natomiast gdy zbieramy zielonkę w niskich temperaturach, możemy zastosować folie o ciemnych barwach, gdyż zbyt niska temperatura otoczenia wpływa na opóźnienie procesu kiszenia i występowanie zjawisk niekorzystnych, takich jak rozwój bakterii kwasu octowego. Standardowo powinno owijać się bele czterema warstwami folii o grubości 0,25 mm lub sześcioma warstwami folii o grubości 0,14 lub 0,15 mm. Przy konserwacji roślin trudno kiszących się (np. lucerna) zaleca się stosowanie nawet 6 warstw folii 0,25 mm.

      Jednak rolnicy w imię źle pojętej oszczędności owijają tylko dwa razy bele sianokiszonki, przez co straty w zepsutej masie wielokrotnie przewyższają oszczędności w folii.

Zmagazynowane bale z sianokiszonką
      Według badań czas wniknięcia tlenu do beli z sianokiszonką owiniętej 4 warstwami jest pięciokrotnie dłuższy od czasu wniknięcia do owiniętej dwukrotnie. Liczba owinięć beli ma również wpływ na straty suchej masy w zakiszanej sianokiszonce. W belach owiniętych czterokrotnie straty spadają 'S razy, w owiniętych sześciokrotnie spadają 10 razy w stosunku do strat w beli owiniętej dwukrotnie. Przy ośmiu owinięciach straty suchej masy dążą do zera. Przy prasowaniu materiału na sianokiszonkę należy zwrócić uwagę na silne i dokładne sprasowanie zielonki, aby wewnątrz balotu było jak najmniej powietrza. Owijanie bel sianokiszonki musimy rozpocząć najpóźniej 2 godziny po sprasowaniu.

      Zakupione rolki folii na sianokiszonkę jak i folii do okrycia kiszonki najlepiej przechowywać w oryginalnych opakowaniach kartonowych, na paletach drewnianych, chroniących przed kontaktem z podłożem. Należy unikać kontaktu folii i promieniowaniem słonecznym, gdyż niszczy ono warstwę filtra UV, przez co folia staje się mniej odporna na wpływ promieniowania. Bardzo ważne jest również miejsce przechowywania folii. Należy unikać sąsiedztwa nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, olejów, smarów, rozpuszczalników, gdyż mogą one reagować negatywnie z materiałem folii, uszkadzając ją nieodwracalnie.Wszystkie prawa zastrzeżone www.sznurek-rolniczy.pl