www.sznurek-rolniczy.pl
    sznurek rolniczy | folie do owijania bal | agrowłókniny | sianokiszonka


      Folia do kiszonki

Ubijanie kiszonki przed nałożeniem folii


      Kiszonki przygotowuje się w specjalnych obudowanych silosach lub zawija w bale. Sprasowane i związane bele układamy na owijarce tak, aby płaszczyzna folii była ustawiona prostopadle do osi balotu. Przy owijaniu rolka folii powinna być ustawiona swoją zewnętrzną stroną do beli.

      Należy sprawdzić rzeczywisty naciąg folii na kiszonkę, postępując zgodnie z instrukcją. Na rolce folii należy zrobić dwie kreski w odstępie 10 cm. Nastanie po dwóch obrotach należy zmierzyć odległość tych dwóch kresek. Jeżeli wynosi ona 15cm, to mówimy o naciągnięciu 50%, jeżeli 16,5cm, to 65% itp. (idy naciągnięcie jest zbyt duże, to zmniejsza się znacznie szerokość taśmy folii i jej grubość, co może spowodować mniejszą szczelność i łatwy dostęp tlenu do sianokiszonki. Każdy punkt beli powinien mieć co najmniej cztery warstwy folii, przy czym nakładając każdą następną warstwę, robimy to z zakładką 50%. Po owinięciu beli należy podwinąć koniec folii pod jej ostatnią warstwę.

      Bali z kiszonką jak i sianokiszonką owiniętą folią Jeżeli jednak musimy je wieźć, używajmy do tego celu profesjonalnego sprzętu, który nie powoduje uszkodzeń. Bele składujemy na równej, płaskiej powierzchni bez leżących gałęzi czy rosnących w pobliżu drzew. Układamy stojąco najwyżej w dwóch warstwach. Nie zaleca się składania foliowanych bel sianokiszonek na paletach, które mogą powodować uszkodzenia folii. Jeżeli w czasie przeładunku, trans czy składowania dojdzie do przedziurawienia folii możemy to zakleić zalecanymi producentów "łatkami".

      Nie dajmy nabrać się na tak zwaną mocną folii przeterminowaną. Proces starzenia przebiega w materiałach szybko i po okresie przydatności folia nie nadaje owijania.Wszystkie prawa zastrzeżone www.sznurek-rolniczy.pl